Eglė Rudinskienė

Gydytojas endokrinologas

Eglė Balčiūtė

Medicinos gydytojas

Egidija Baltrušaitienė

Gydytojas endokrinologas

Edita Prakapienė

Gydytojas endokrinologas

Dovilė Kriaučiūnienė

Gydytojas endokrinologas

Danutė Skuodytė

Gydytojas endokrinologas

Danguolė Jankuvienė

Gydytojas endokrinologas
Gydytojas endokrinologas

Dalė Zumbrickienė

Šeimos gydytojas
Gydytojas endokrinologas

Dalė Joana Grudzinskienė

Gydytojas endokrinologas

Daina Bagdonienė

Gydytojas endokrinologas

Birutė Žilaitienė

Gydytojas endokrinologas

Birutė Vaidakavičienė

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas endokrinologas

Aušra Sirutavičienė

Gydytojas endokrinologas

Aurelija Krasauskienė

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas endokrinologas

Audronė Rutkauskienė

Gydytojas endokrinologas
Vidaus ligų gydytojas

Audronė Augustėnienė

Gydytojas endokrinologas
Vidaus ligų gydytojas

Arvydas Baublys

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas endokrinologas

Antanas Norkus

Gydytojas endokrinologas

Andrėj Levinger

Gydytojas endokrinologas

Algirdas Masiulionis

Gydytojas endokrinologas

Aleksandras Matvejevas

Šeimos gydytojas
Šeimos gydytojas
Gydytojas endokrinologas

Aleksandra Gražienė

Gydytojas endokrinologas

Aldona Lazdauskienė

Gydytojas endokrinologas
Šeimos gydytojas

Albertina Jonikienė

Aistė Snieškienė

Gydytojas endokrinologas

Aistė Kondrotienė

Gydytojas endokrinologas

Airida Audronė Bagdžiūnienė

Gydytojas endokrinologas