Agnė Baltrušaitytė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Gintaras Kuprionis

Gydytojas radiologas
Gydytojas endokrinologas

Regina Mikelkevičienė

Gydytojas endokrinologas

Eimantė Raišienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Gydytojas endokrinologas

Lina Augutienė

Gydytojas endokrinologas
Gydytojas endokrinologas

Donata Linkevičiūtė

Gydytojas endokrinologas
Gydytojas endokrinologas

Gina Emilija Butkuvienė

Evalda Danytė

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas endokrinologas

Dovilė Ražanskaitė-Virbickienė

Gydytojas endokrinologas

Birutė Kazanavičienė

Gydytojas endokrinologas
Gydytojas endokrinologas

Narseta Mickuvienė

Gydytojas endokrinologas