Elena Lanskoronskienė

Danguolė Ramanauskienė

Gydytojas hematologas

Dalia Jasinskienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Birutė Virkutytė

Gydytojas hematologas

Birutė Vansevičienė

Vidaus ligų gydytojas

Birutė Franckevičienė

Gydytojas hematologas

Agnė Bertašiūtė

Medicinos gydytojas
Gydytojas hematologas

Adomas Bukauskas

Medicinos gydytojas
Gydytojas hematologas