Indrė Beržinienė

Šeimos gydytojas

Leonas Valius

Šeimos gydytojas

Renata Misevičienė

Vidaus ligų gydytojas
Šeimos gydytojas

Jurga Kazlauskaitė

Šeimos gydytojas

Birutė Vilkaitienė

Šeimos gydytojas
Vidaus ligų gydytojas

Aušra Daktariūnaitė

Vaikų ligų gydytojas
Šeimos gydytojas

Elva Marčiulionienė

Šeimos gydytojas
Medicinos gydytojas

Živilė Vosylienė

Šeimos gydytojas

Ligita Šiaurytė-Skiparienė

Šeimos gydytojas

Lina Uckuvienė

Vaikų ligų gydytojas
Šeimos gydytojas

Edita Braždžiuvienė

Šeimos gydytojas

Rasa Isevičienė

Šeimos gydytojas
Medicinos gydytojas

Gediminas Šimkūnas

Šeimos gydytojas
Vidaus ligų gydytojas

Jolanta Barzdienė

Šeimos gydytojas

Daiva Pečiulienė

Šeimos gydytojas
Šeimos gydytojas

Neringa Kišonaitė

Šeimos gydytojas
Medicinos gydytojas

Valentina Ryženok

Šeimos gydytojas

Raimundas Šeštokas

Šeimos gydytojas

Andrejus Budakov

Šeimos gydytojas

Tomas Davidavičius

Šeimos gydytojas
Visuomenės sveikatos priežiūros veikla (Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas)

Jolanta Tamulionienė

Šeimos gydytojas

Aušrinė Urbonienė

Šeimos gydytojas

Eglė Masiulytė

Šeimos gydytojas

Audronė Činčytė

Šeimos gydytojas

Rimutė Daktaraitienė

Šeimos gydytojas

Aistė Stasiulevičienė

Šeimos gydytojas
Medicinos gydytojas