Andrius Gaižauskas

Gydytojas urologas

Henrikas Ramonas

Gydytojas urologas

Antanas Balvočius

Gydytojas urologas

Donatas Šlaitas

Gydytojas urologas

Zenonas Čekauskas

Gydytojas urologas

Vitalij Varygin

Gydytojas urologas

Marius Kinčius

Gydytojas urologas

Marius Markevičius

Gydytojas urologas

Vytautas Keina

Gydytojas urologas

Vytautas Kamarauskas

Gydytojas urologas

Valerijus Dzedziulis

Gydytojas urologas

Vaclovas Vytautas Kalvaitis

Gydytojas urologas

Tadas Petraitis

Gydytojas urologas

Robertas Adomaitis

Gydytojas urologas

Robert Jankovski

Gydytojas urologas

Narimantas Balčiūnas

Gydytojas urologas

Minija Čerškutė

Gydytojas urologas
Medicinos gydytojas

Martynas Manikas

Gydytojas urologas

Laimutis Andreika

Gydytojas urologas

Jonas Snukiškis

Gydytojas urologas
Gydytojas chirurgas

Gintaras Glinskis

Gydytojas urologas

Giedrius Jočys

Gydytojas urologas

Gediminas Kazys Mockus

Gydytojas urologas

Deimantas Šukys

Gydytojas urologas

Darius Rakšnys

Gydytojas urologas

Dainius Burinskas

Gydytojas urologas

Česlovas Andreika

Gydytojas urologas

Balys Dainys

Gydytojas urologas
Gydytojas nefrologas

Aušvydas Patašius

Gydytojas urologas
Medicinos gydytojas

Aušra Černiauskienė

Gydytojas urologas