Vida Žvinienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Vida Agintavičienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Valentina Juknevičiūtė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Vaida Dambrauskienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Skaidrė Mingielaitė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Romas Norkūnas

Bendrosios praktikos slaugytojas

Paulius Kalesnikovas

Bendrosios praktikos slaugytojas

Monika Sudeikytė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Mariana Bobina

Bendrosios praktikos slaugytojas

Margiris Smirnovas

Bendrosios praktikos slaugytojas

Liudmila Uzelo

Bendrosios praktikos slaugytojas

Lina Kariniauskienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Jūratė Valikonienė

Bendrosios praktikos slaugytojas
Psichikos sveikatos slaugytojas

Jūratė Drabulienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Jolita Žvaliauskienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Gražina Ozgiuneš

Gerda Geigė-Jermakovienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Gabrielė Tarvydaitė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Diana Nesavienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Danguolė Lankelienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Dalia Indriūnienė

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas nefrologas

Daiva Paškauskienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Daiva Liudžiūtė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Aušra Darčkė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Audrutė Salominienė

Bendrosios praktikos slaugytojas

Alė Navackaitė

Bendrosios praktikos slaugytojas