Rimvydas Kvedaravičius

Gydytojas chirurgas

Nerijus Čaponka

Gydytojas chirurgas
Gydytojas chirurgas

Tomas Budrius

Medicinos gydytojas
Gydytojas chirurgas
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Žygimantas Juodeikis

Gydytojas chirurgas
Medicinos gydytojas

Petras Dženkaitis

Gydytojas chirurgas
Gydytojas neurochirurgas

Arvydas Mazurkevičius

Gydytojas chirurgas

Algimantas Mudėnas

Gydytojas chirurgas

Rimvydas Tumas

Gydytojas chirurgas

Rimvydas Kinduris

Gydytojas chirurgas

Gintaras Berenis

Gydytojas chirurgas

Audrius Janėnas

Gydytojas chirurgas

Gintaras Byčius

Gydytojas chirurgas

Henrikas Paužas

Gydytojas chirurgas
Gydytojas chirurgas

Vincas Dražba

Gydytojas chirurgas

Raimundas Aganauskas

Gydytojas chirurgas

Tomas Vaitoška

Gydytojas chirurgas

Vaidotas Grigas

Gydytojas chirurgas

Gintaras Aukštakalnis

Gydytojas chirurgas

Daiva Čepulienė

Gydytojas chirurgas

Donatas Petrauskas

Gydytojas chirurgas

Kazimieras Barkauskas

Gydytojas chirurgas

Arūnas Barauskas

Gydytojas chirurgas

Virgaudas Jasiūnas

Gydytojas chirurgas

Robertas Kačinskas

Gydytojas chirurgas
Gydytojas chirurgas

Daiva Gudavičienė

Gydytojas chirurgas
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Sigitas Gaudėšius

Gydytojas neurochirurgas
Gydytojas chirurgas

Kazys Barniškis

Gydytojas urologas
Gydytojas chirurgas

Rimutis Dūdonis

Gydytojas chirurgas

Kęstutis Barštys

Gydytojas chirurgas

Audrius Dulskas

Gydytojas chirurgas
Gydytojas chirurgas