Tamara Stepaškina

Gydytojas chirurgas

Tadeuš Tučkovski

Gydytojas chirurgas

Svetlana Lyčkovaitė

Gydytojas chirurgas

Stasys Bajerčius

Gydytojas chirurgas

Stanislav Olševski

Gydytojas chirurgas

Sigitas Paškevičius

Gydytojas chirurgas

Sigitas Matulaitis

Gydytojas chirurgas

Saulius Ruginis

Gydytojas chirurgas

Saulius Abraitis

Gydytojas chirurgas

Romualdas Raugelė

Romas Sitka

Gydytojas chirurgas

Romansas Morkus

Gydytojas chirurgas

Rolandas Rastauskas

Gydytojas chirurgas

Rolandas Kopūsta

Gydytojas chirurgas

Robertas Šmidtas

Gydytojas chirurgas

Robertas Skirkevičius

Gydytojas chirurgas

Rita Laurinaitienė

Gydytojas chirurgas

Rimvydas Giedraitis

Gydytojas chirurgas

Rimvydas Civilka

Gydytojas chirurgas

Rimas Lydekius

Gydytojas ortopedas traumatologas
Gydytojas chirurgas

Remigijus Skrodenis

Gydytojas chirurgas
Gydytojas vaikų chirurgas

Remigijus Juzulėnas

Gydytojas chirurgas

Reda Žvirblytė

Gydytojas chirurgas

Ramūnas Mikulionis

Gydytojas chirurgas

Raimundas Reneckis

Gydytojas radiologas

Raimondas Vaitkus

Gydytojas chirurgas

Pranas Šniuolis

Gydytojas chirurgas

Pranas Andruškevičius

Gydytojas chirurgas

Petras Paulauskas

Gydytojas chirurgas
Gydytojas urologas