Eglė Sakalauskaitė

Gydytojas neurologas
Medicinos gydytojas

Romaldas Mackevičius

Gydytojas neurologas
Gydytojas neurologas

Sigutė Mažonytė

Gydytojas neurologas

Vaiva Strupinskienė

Gydytojas neurologas

Rima Radžiuvienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Gydytojas neurologas

Lina Malcienė

Gydytojas neurologas

Lidija Miftachovienė

Gydytojas neurologas

Jonas Eugenijus Naujalis

Gydytojas neurologas

Dalija Jankauskienė

Gydytojas vaikų neurologas
Gydytojas neurologas