Živilė Janulytė

Medicinos gydytojas
Gydytojas hematologas

Ligita Malciūtė

Gydytojas hematologas

Neringa Gailiūtė

Gydytojas hematologas

Mindaugas Jurgutis

Gydytojas hematologas

Margarita Gimbutytė

Gydytojas hematologas

Birutė Virkutytė

Gydytojas hematologas

Birutė Franckevičienė

Gydytojas hematologas