Rita Norvilienė

Gydytojas nefrologas
Vidaus ligų gydytojas

Remigijus Laugalys

Gydytojas nefrologas

Loreta Vaišnorienė

Gydytojas nefrologas

Agnė Laučytė

Gydytojas nefrologas

Ernesta Brazdžiūtė

Gydytojas nefrologas

Eglė Gaupšienė

Gydytojas nefrologas

Rūta Vaičiūnienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Diana Sungailienė

Gydytojas nefrologas

Džiuljeta Jurėnienė

Gydytojas nefrologas

Violeta Lastienė

Vaida Petrauskienė

Gydytojas nefrologas

Aurelija Zamauskaitė

Gydytojas nefrologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Danguolė Misevičienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Soneta Burbaickaja

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas nefrologas

Eglė Dalinkevičienė

Gydytojas nefrologas

Saulius Gražulis

Gydytojas nefrologas

Margarita Vasilevskaja

Gydytojas nefrologas

Vanda Klug

Gydytojas nefrologas

Rima Maslauskienė

Gydytojas nefrologas

Artūras Usevičius

Gydytojas nefrologas

Elita Gruodytė

Gydytojas nefrologas

Loreta Vareikienė

Gydytojas nefrologas

Eglė Ašakienė

Gydytojas nefrologas

Almina Kasiliauskienė

Gydytojas nefrologas

Ramunė Grigienė

Gydytojas nefrologas

Kazys Macius

Gydytojas nefrologas