Remigijus Laugalys

Gydytojas nefrologas

Loreta Vaišnorienė

Gydytojas nefrologas

Agnė Laučytė

Gydytojas nefrologas

Ernesta Brazdžiūtė

Gydytojas nefrologas

Danguolė Misevičienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Eglė Gaupšienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-26 14:00

Rūta Vaičiūnienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-31 12:20

Diana Sungailienė

Gydytojas nefrologas

Džiuljeta Jurėnienė

Gydytojas nefrologas

Violeta Lastienė

Vaida Petrauskienė

Gydytojas nefrologas

Aurelija Zamauskaitė

Gydytojas nefrologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Soneta Burbaickaja

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas nefrologas

Eglė Dalinkevičienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-06 8:20

Saulius Gražulis

Gydytojas nefrologas

Margarita Vasilevskaja

Gydytojas nefrologas

Vanda Klug

Gydytojas nefrologas

Rima Maslauskienė

Gydytojas nefrologas

Artūras Usevičius

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-06-02 9:40

Elita Gruodytė

Gydytojas nefrologas

Loreta Vareikienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-17 11:45

Eglė Ašakienė

Gydytojas nefrologas

Renata Dargevičienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-06-17 9:00

Neda Kušleikaitė

Gydytojas nefrologas

Ramunė Grigienė

Gydytojas nefrologas

Kazys Macius

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-13 14:30

Mindaugas Diržinauskis

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-19 12:00