Remigijus Laugalys

Gydytojas nefrologas

Loreta Vaišnorienė

Gydytojas nefrologas

Agnė Laučytė

Gydytojas nefrologas

Ernesta Brazdžiūtė

Gydytojas nefrologas

Danguolė Misevičienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Rūta Vaičiūnienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-21 15:40

Diana Sungailienė

Gydytojas nefrologas

Džiuljeta Jurėnienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-01 18:00

Violeta Lastienė

Vaida Petrauskienė

Gydytojas nefrologas

Aurelija Zamauskaitė

Gydytojas nefrologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Soneta Burbaickaja

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas nefrologas

Eglė Dalinkevičienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-16 16:40

Eglė Gaupšienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-01 12:00

Saulius Gražulis

Gydytojas nefrologas

Margarita Vasilevskaja

Gydytojas nefrologas

Vanda Klug

Gydytojas nefrologas

Rima Maslauskienė

Gydytojas nefrologas

Artūras Usevičius

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-11-22 13:35

Elita Gruodytė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-02 16:30

Loreta Vareikienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-11-23 12:30

Eglė Ašakienė

Gydytojas nefrologas

Renata Dargevičienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Neda Kušleikaitė

Gydytojas nefrologas

Ramunė Grigienė

Gydytojas nefrologas

Kazys Macius

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-09 14:30

Mindaugas Diržinauskis

Gydytojas nefrologas