Remigijus Laugalys

Gydytojas nefrologas

Loreta Vaišnorienė

Gydytojas nefrologas

Agnė Laučytė

Gydytojas nefrologas

Ernesta Brazdžiūtė

Gydytojas nefrologas

Danguolė Misevičienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Rūta Vaičiūnienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-31 8:20

Diana Sungailienė

Gydytojas nefrologas

Džiuljeta Jurėnienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-10-01 11:00

Violeta Lastienė

Vaida Petrauskienė

Gydytojas nefrologas

Aurelija Zamauskaitė

Gydytojas nefrologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Soneta Burbaickaja

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas nefrologas

Eglė Dalinkevičienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-06 8:20

Eglė Gaupšienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-09 13:25

Saulius Gražulis

Gydytojas nefrologas

Margarita Vasilevskaja

Gydytojas nefrologas

Vanda Klug

Gydytojas nefrologas

Rima Maslauskienė

Gydytojas nefrologas

Artūras Usevičius

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-07-05 11:45

Elita Gruodytė

Gydytojas nefrologas

Loreta Vareikienė

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-12 11:30

Eglė Ašakienė

Gydytojas nefrologas

Renata Dargevičienė

Gydytojas nefrologas
Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-09-02 9:40

Neda Kušleikaitė

Gydytojas nefrologas

Ramunė Grigienė

Gydytojas nefrologas

Kazys Macius

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-10 13:00

Mindaugas Diržinauskis

Gydytojas nefrologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-12 13:30