Rita Tvarijonavičienė

Gydytojas neonatologas

Danutė Ališankienė

Gydytojas neonatologas

Virginija Sungailienė

Gydytojas neonatologas

Rolanda Girdėnienė

Gydytojas neonatologas

Daiva Mikutienė

Gydytojas neonatologas

Rasa Brinkis

Gydytojas neonatologas

Gražina Dirmantienė

Gydytojas neonatologas
Visuomenės sveikatos priežiūros veikla (Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas)

Vladimiras Chijenas

Gydytojas neonatologas

Žydrūnė Prapuolenienė

Vaikų ligų gydytojas
Gydytojas neonatologas

Ingrida Pilypienė

Gydytojas neonatologas

Banga Vaitkevičienė

Gydytojas neonatologas

Silva Narbutienė

Gydytojas neonatologas

Rima Šnarienė

Gydytojas neonatologas

Virginija Palaitienė

Gydytojas neonatologas
Vaikų ligų gydytojas

Jolita Kirvaitienė

Gydytojas neonatologas

Rita Kregždienė

Gydytojas neonatologas

Rūta Klimienė

Gydytojas neonatologas

Rita Montvilienė

Gydytojas neonatologas

Violeta Valentukevičiūtė

Gydytojas neonatologas
Vaikų ligų gydytojas

Vida Kuliešienė

Gydytojas neonatologas
Vaikų ligų gydytojas

Virginija Černiauskaitė

Gydytojas neonatologas
Vaikų ligų gydytojas

Valdonė Kumžienė

Gydytojas neonatologas

Eglė Markūnienė

Gydytojas neonatologas
Medicinos gydytojas

Ramunė Vankevičienė

Gydytojas vaikų kardiologas
Gydytojas neonatologas
Gydytojas neonatologas

Renė Gudauskienė

Vaikų ligų gydytojas
Gydytojas neonatologas

Saulius Vidugiris

Gydytojas neonatologas