Viktoras Snarskis

Gydytojas neurochirurgas

Laimutis Kalasauskas

Gydytojas neurochirurgas

Juozas Šidiškis

Gydytojas neurochirurgas

Paulius Čikotas

Gydytojas neurochirurgas

Gintautas Vaitkevičius

Gydytojas neurochirurgas

Arimantas Tamašauskas

Gydytojas neurochirurgas

Kęstutis Skauminas

Gydytojas neurochirurgas

Vytenis Pranas Deltuva

Kęstutis Šinkūnas

Gydytojas neurochirurgas

Algirdas Blazgys

Gydytojas neurochirurgas

Giedrimantas Bernotas

Gydytojas neurochirurgas

Egidijus Marcinkevičius

Gydytojas neurochirurgas

Kazys Vytautas Ambrozaitis

Algimantas Matukevičius

Gydytojas neurochirurgas

Bronius Špakauskas

Gydytojas neurochirurgas

Vytautas Ragaišis

Gydytojas neurochirurgas

Rimantas Vilcinis

Gydytojas neurochirurgas

Mečislovas Obelenis

Gydytojas neurochirurgas

Jonas Parnarauskas

Gydytojas neurochirurgas

Darius Šilkūnas

Gydytojas neurochirurgas

Danius Liutkus

Gydytojas neurochirurgas

Arvydas Danilevičius

Gydytojas neurochirurgas

Arūnas Žobakas

Gydytojas neurochirurgas