Saulius Taroza

Gydytojas neurologas

Algirdas Kaukėnas

Loreta Kalasūnienė

Medicinos gydytojas
Gydytojas neurologas

Bernadeta Viesulaitė

Gydytojas neurologas

Kristina Prūselaitienė

Gydytojas neurologas
Medicinos gydytojas

Eglė Sakalauskaitė

Gydytojas neurologas
Medicinos gydytojas

Algimantas Kairys

Gydytojas neurologas

Romaldas Mackevičius

Gydytojas neurologas
Gydytojas neurologas

Andra Jovaišienė

Gydytojas neurologas

Irena Virketienė

Gydytojas neurologas

Daiva Vainauskienė

Gydytojas neurologas

Gintaras Bukauskas

Gydytojas neurologas

Robertas Urbutis

Gydytojas neurologas

Sigutė Mažonytė

Gydytojas neurologas

Skaistė Galgatavičienė

Gydytojas neurologas

Vaidas Matijošaitis

Gydytojas neurologas

Zita Bertašienė

Gydytojas neurologas

Vincas Paulikas

Gydytojas neurologas

Viktoras Rimas Geraskinas

Gydytojas neurologas

Vaiva Strupinskienė

Gydytojas neurologas

Rima Radžiuvienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Gydytojas neurologas

Rasa Andriušytė

Gydytojas neurologas

Olga Knoknerienė

Gydytojas neurologas

Nida Lukaševičienė

Gydytojas neurologas

Lina Malcienė

Gydytojas neurologas

Lidija Miftachovienė

Gydytojas neurologas

Jūratė Ruginienė

Gydytojas neurologas

Jonas Eugenijus Naujalis

Gydytojas neurologas

Jolanta Valavičienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Gydytojas neurologas

Henrikas Alfonsas Kazlauskas

Gydytojas neurologas