Albertas Sanulaitis

Gydytojas neurologas

Vaidotas Gudžiūnas

Gydytojas neurologas
Medicinos gydytojas

Aldona Vildienė

Gydytojas neurologas

Lyda Liepinaitienė

Gydytojas neurologas

Regina Čiuplevičienė

Gydytojas neurologas

Dalius Jatužis

Gydytojas neurologas

Irma Jasionienė

Gydytojas neurologas

Birutė Sidabrienė

Gydytojas neurologas

Arūnas Jasionis

Gydytojas neurologas
Visuomenės sveikatos priežiūros veikla (Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai)