Vilija Gerdvilienė

Gydytojas odontologas

Snigida Vitkevičiūtė

Gydytojas odontologas

Rūta Ozerenskienė

Gydytojas odontologas

Inga Gaidienė

Gydytojas odontologas

Ieva Venckė

Gydytojas odontologas

Genovaitė Žitkevičienė

Gydytojas odontologas
Gydytojas vaikų odontologas

Gediminas Šlepikas

Gydytojas odontologas

Gabrielė Petrauskaitė

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-06-22 19:25

Edita Šalnaitė

Gydytojas odontologas

Irena Venclovaitienė

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-03 8:30

Vilhelmina Žiaugienė

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-03 7:30

Nomeda Miknevičienė

Gydytojas periodontologas
Gydytojas odontologas

Dovilė Dabašinskienė

Gydytojas odontologas
Gydytojas endodontologas

Ignas Čestovas

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-09-02 11:45

Jūratė Grušauskienė

Gydytojas odontologas

Kristina Liorančienė

Gydytojas burnos chirurgas
Gydytojas odontologas

Povilas Sakalauskas

Gydytojas odontologas