Vilija Gerdvilienė

Gydytojas odontologas

Snigida Vitkevičiūtė

Gydytojas odontologas

Rūta Ozerenskienė

Gydytojas odontologas

Rūta Gužauskienė

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-11-30 8:30

Ramunė Jasaitė

Gydytojas odontologas

Inga Gaidienė

Gydytojas odontologas

Ieva Venckė

Gydytojas odontologas

Genovaitė Žitkevičienė

Gydytojas odontologas
Gydytojas vaikų odontologas

Gediminas Šlepikas

Gydytojas odontologas

Gabrielė Petrauskaitė

Gydytojas odontologas

Edita Šalnaitė

Gydytojas odontologas

Edita Purlienė

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-11-23 9:00

Irena Venclovaitienė

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-11-23 9:30

Vilhelmina Žiaugienė

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-11-25 14:15

Ignas Čestovas

Gydytojas odontologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-30 9:50

Nomeda Miknevičienė

Gydytojas periodontologas
Gydytojas odontologas

Dovilė Dabašinskienė

Gydytojas odontologas
Gydytojas endodontologas

Jūratė Grušauskienė

Gydytojas odontologas