Bronius Praškevičius

Gydytojas otorinolaringologas

Inga Eidietienė

Gydytojas otorinolaringologas

Giedrė Manikienė

Gydytojas otorinolaringologas

Regina Dumčienė

Gydytojas otorinolaringologas

Linas Pocius

Gydytojas otorinolaringologas

Vilija Kardišienė

Gydytojas otorinolaringologas

Irena Asadauskienė

Gydytojas otorinolaringologas

Vija Vainutienė

Gydytojas otorinolaringologas

Audrius Blauzdžiūnas

Gydytojas otorinolaringologas

Rita Bronė Šalaviejienė

Gydytojas otorinolaringologas

Vilma Beleškienė

Gydytojas otorinolaringologas

Nerijus Šmitas

Gydytojas otorinolaringologas

Vita Žymančiutė

Gydytojas otorinolaringologas

Giedrius Strazdas

Gydytojas otorinolaringologas

Raimundas Škėma

Gydytojas otorinolaringologas

Lina Marazaitė

Gydytojas otorinolaringologas

Jūratė Šalvienė

Gydytojas otorinolaringologas

Audra Česnavičienė

Gydytojas otorinolaringologas

Giedrius Gylys

Gydytojas otorinolaringologas

Jekaterina Byčkova

Gydytojas otorinolaringologas

Irina Arechvo

Gydytojas otorinolaringologas

Agnė Pašvenskaitė

Gydytojas otorinolaringologas
Gydytojas otorinolaringologas

Iveta Paulauskienė

Gydytojas otorinolaringologas

Raminta Večienė

Gydytojas otorinolaringologas

Justinas Ivaška

Gydytojas otorinolaringologas

Virginija Dautartienė

Gydytojas otorinolaringologas

Mindaugas Petrulionis

Gydytojas otorinolaringologas

Aušrė Saladžinskienė

Gydytojas otorinolaringologas

Nora Šiupšinskienė

Gydytojas otorinolaringologas

Giedra Vosylienė

Gydytojas otorinolaringologas