Dalia Zaleskienė

Gydytojas otorinolaringologas

Dalia Maziliauskienė

Gydytojas otorinolaringologas

Dalia Einorienė

Gydytojas otorinolaringologas

Birutė Sabūnienė

Gydytojas otorinolaringologas

Aušrelė Šiugždienė

Gydytojas otorinolaringologas

Aušra Stašytė

Gydytojas otorinolaringologas

Audronė Ulienė

Gydytojas otorinolaringologas

Audronė Poškienė

Gydytojas otorinolaringologas

Audronė Lapinskienė

Gydytojas otorinolaringologas

Artūras Skikas

Gydytojas otorinolaringologas

Antanas Šinkūnas

Gydytojas otorinolaringologas

Antanas Bunikis

Gydytojas otorinolaringologas
Gydytojas otorinolaringologas

Angelė Petrokienė

Gydytojas otorinolaringologas

Algis Babarskas

Gydytojas otorinolaringologas

Algimantas Stoncelis

Gydytojas otorinolaringologas

Albertas Ivaškevičius

Gydytojas otorinolaringologas