Laima Šėporaitienė

Gydytojas psichiatras

Aleksandras Slatvickis

Gydytojas psichiatras

Darius Saulius Diržys

Gydytojas psichiatras

Dainius Pūras

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Giedrė Bulotienė

Gydytojas psichiatras

Renata Tamašauskienė

Mindaugas Janauskas

Gydytojas psichiatras

Reda Juškaitė

Gydytojas psichiatras

Reda Mažeikienė

Zita Bursevičienė

Gydytojas psichiatras

Jelena Kuznecova

Gydytojas psichiatras

Vida Kilikevičienė

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Dalia Leškevičienė

Gydytojas psichiatras

Liuda Šinkariova

Gydytojas psichiatras

Živilė Paulauskienė

Jolita Anastazija Arėškienė

Gydytojas psichiatras

Daiva Indriuškaitė

Gydytojas psichiatras

Jūratė Šaduikienė

Gydytojas psichiatras

Leonas Kačinskas

Gydytojas psichiatras

Danguolė Žaliauskienė

Gydytojas psichiatras

Gražina Kavalnienė

Gydytojas psichiatras