Angelė Tamulevičienė

Gydytojas psichiatras

Rasa Ruseckienė

Gydytojas psichiatras

Darius Ereminas

Gydytojas psichiatras

Živilė Naruševičienė

Gydytojas psichiatras

Živilė Gutauskienė

Gydytojas psichiatras

Zita Varkalienė

Gydytojas psichiatras

Zita Rutkauskienė

Gydytojas psichiatras

Zita Kazėnienė

Gydytojas psichiatras

Zita Alseikienė

Gydytojas psichiatras

Vytautas Žukauskas

Vytautas Vitkauskas

Vytautas Taranda

Gydytojas psichiatras

Vytautas Rudalevičius

Gydytojas psichiatras

Vytautas Raškauskas

Gydytojas psichiatras

Vytautas Jakubauskas

Gydytojas psichiatras

Vladislav Mickelevič

Gydytojas radiologas

Vladimiras Bobrovas

Gydytojas psichiatras

Vitas Pupeikis

Gydytojas psichiatras

Vitalija Rudinskaitė

Gydytojas psichiatras

Virginijus Diktanas

Gydytojas psichiatras

Virginija Kristinaitienė

Gydytojas psichiatras
Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Virginija Adomaitienė

Gydytojas psichiatras

Violeta Šimanauskaitė

Gydytojas psichiatras

Violeta Meiner

Gydytojas psichiatras

Violeta Koncevičiūtė

Gydytojas psichiatras

Violeta Gaivenienė

Gydytojas psichiatras

Vincas Šlioža

Gydytojas psichiatras

Vilija Svetikienė

Gydytojas psichiatras