Laimonas Smilgevičius

Gydytojas radiologas

Laima Petreikienė

Gydytojas radiologas

Laima Dobrovolskienė

Gydytojas radiologas

Kristina Klevinskaitė-Vaškelienė

Gydytojas radiologas

Kęstutis Stankevičius

Gydytojas radiologas

Kęstutis Bagdonas

Gydytojas radiologas

Kazimiera Sakalauskienė

Gydytojas radiologas

Karolis Afanasenka

Gydytojas radiologas

Jurij Chveduk

Gydytojas radiologas
Šeimos gydytojas
Gydytojas radiologas

Jurgita Zaveckienė

Gydytojas radiologas

Jurgita Ušinskienė

Gydytojas radiologas

Jurgita Sejonienė

Gydytojas radiologas

Jurgita Gruodienė

Gydytojas radiologas

Jūratė Venckuvienė

Gydytojas radiologas

Jūratė Jurkonienė

Gydytojas radiologas

Jūratė Dementavičienė

Gydytojas radiologas

Julija Stirbienė

Gydytojas radiologas
Medicinos gydytojas

Julija Pašiškevičienė

Gydytojas radiologas

Julija Malinauskienė

Gydytojas radiologas

Judita Laurinkienė

Gydytojas radiologas

Jonas Tutkus

Jolita Plentienė

Gydytojas radiologas

Jolita Mikalonienė

Gydytojas radiologas

Jolanta Stankevičienė

Jolanta Šlikienė

Gydytojas radiologas

Janina Šadzevičienė

Gydytojas radiologas

Irma Kizlaitytė

Gydytojas radiologas

Irina Gineikienė

Gydytojas radiologas

Irena Petraitienė

Gydytojas odontologas

Ingrida Zeleckienė

Gydytojas radiologas