Tomas Bagavičius

Gydytojas radiologas

Darius Palionis

Gydytojas radiologas

Audra Radavičienė

Gydytojas radiologas

Laima Krajevienė

Gydytojas radiologas

Donatas Ragaišis

Gydytojas radiologas

Eleonora Šimkevič

Gydytojas radiologas

Gintaras Kuprionis

Gydytojas radiologas
Gydytojas endokrinologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-10 10:00

Adrijus Krimelis

Gydytojas radiologas

Povilas Karvelis

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas radiologas

Kristina Žvinienė

Gydytojas radiologas

Arijanda Neverauskienė

Gydytojas radiologas

Marius Kurminas

Gydytojas radiologas

Stasys Vaičiulis

Gydytojas radiologas

Rasa Birutė Brazaitienė

Gydytojas pulmonologas
Gydytojas radiologas

Indrė Laugalytė

Gydytojas radiologas

Nijolė Lovčikienė

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-11-26 18:00

Aistė Vidžiūnaitė

Gydytojas radiologas
Medicinos gydytojas

Vaida Runkelytė

Gydytojas radiologas

Jolanta Majauskaitė-čobot

Teismo medicinos gydytojas
Gydytojas radiologas
Medicinos gydytojas

Artimiausias vizitas: 2021-11-23 9:20

Kęstutis Bagdonas

Jūratė Jakubovskienė

Gydytojas radiologas

Paulius Randakevičius

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2022-01-03 16:45

Aurimas Mačionis

Gydytojas radiologas

Danguolė Kukanauskienė

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-12-28 9:00

Mindaugas Stražinskas

Gydytojas radiologas

Marius Vaicekauskas

Gydytojas radiologas

Rymantė Gleiznienė

Gydytojas radiologas

Violeta Belienė

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-11-22 16:30