Tomas Bagavičius

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-05-25 10:00

Darius Palionis

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-07-05 15:00

Audra Radavičienė

Gydytojas radiologas

Laima Krajevienė

Gydytojas radiologas

Donatas Ragaišis

Gydytojas radiologas

Eleonora Šimkevič

Gydytojas radiologas

Gintaras Kuprionis

Gydytojas radiologas
Gydytojas endokrinologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-27 11:15

Adrijus Krimelis

Gydytojas radiologas

Povilas Karvelis

Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas radiologas

Kristina Žvinienė

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-09 13:45

Gintautas Andriuškevičius

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-06-28 8:00

Arijanda Neverauskienė

Gydytojas radiologas

Marius Kurminas

Gydytojas radiologas

Stasys Vaičiulis

Gydytojas radiologas

Rasa Birutė Brazaitienė

Gydytojas pulmonologas
Gydytojas radiologas

Indrė Laugalytė

Gydytojas radiologas

Nijolė Lovčikienė

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-09 15:30

Aistė Vidžiūnaitė

Gydytojas radiologas
Medicinos gydytojas

Vaida Runkelytė

Gydytojas radiologas

Jolanta Majauskaitė-čobot

Teismo medicinos gydytojas
Gydytojas radiologas
Medicinos gydytojas

Kęstutis Bagdonas

Jūratė Jakubovskienė

Gydytojas radiologas

Paulius Randakevičius

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-30 14:40

Aurimas Mačionis

Gydytojas radiologas

Danguolė Kukanauskienė

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-31 15:00

Mindaugas Stražinskas

Gydytojas radiologas

Marius Vaicekauskas

Gydytojas radiologas

Rymantė Gleiznienė

Gydytojas radiologas

Violeta Belienė

Gydytojas radiologas

Artimiausias vizitas: 2021-08-02 13:00