Nerijus Golubovas

Gydytojas neurologas

Nelė Tocionytė

Gydytojas neurologas

Natalja Lialina

Gydytojas neurologas

Natalja Gudač

Gydytojas neurologas

Miglė Ališauskienė

Gydytojas neurologas

Mečislovas Šumskas

Gydytojas neurologas

Lygija Silva Mikalauskienė

Gydytojas neurologas

Loreta Pukienė

Gydytojas neurologas

Loreta Meilutė Leščinskienė

Loreta Čepukienė

Gydytojas neurologas

Loreta Bleizgienė

Gydytojas neurologas

Liudmila Kimševaitė

Gydytojas neurologas

Liudmila Avdonina

Gydytojas neurologas

Liucija Montvilienė

Gydytojas neurologas

Lina Malcienė

Gydytojas neurologas

Lina Aleknaitė

Medicinos gydytojas
Gydytojas neurologas

Lidija Miftachovienė

Gydytojas neurologas

Laimutis Paulauskas

Gydytojas neurologas

Laimutis Pačkauskas

Gydytojas neurologas

Laimutis Juozas Kacienas

Gydytojas neurologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Laimutė Išganaitienė

Gydytojas neurologas

Laima Špakauskienė

Gydytojas neurologas

Laima Bačkierienė

Gydytojas neurologas

Krizentas Kameneckas

Gydytojas neurologas

Kristina Ryliškienė

Gydytojas neurologas

Kristina Laurinavičienė

Gydytojas neurologas
Medicinos gydytojas

Kristina Kvietkauskienė

Gydytojas neurologas

Kristina Berenytė

Gydytojas neurologas
Medicinos gydytojas

Kęstutis Juknelis

Gydytojas neurologas

Kazimieras Vėlyvis

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Gydytojas neurologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas