Margarita Dindienė

Gydytojas neurologas

Regina Mitrienė

Gydytojas neurologas

Algirdas Zalepūga

Gydytojas neurologas

Audronė Deveikytė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Gydytojas neurologas

Sigutė Mažonytė

Gydytojas neurologas

Vanda Jaškevičienė

Gydytojas neurologas

Vilma Prūsaitienė

Gydytojas neurologas

Indrė Valančienė

Šeimos gydytojas
Gydytojas neurologas

Skaistė Galgatavičienė

Gydytojas neurologas

Liuda Blavieščiūnienė

Gydytojas neurologas

Kęstutis Petrikonis

Gydytojas neurologas

Genovaitė Auglytė

Gydytojas neurologas

Vaidas Matijošaitis

Gydytojas neurologas

Kęstutis Dainius

Gydytojas neurologas

Irina Naumčik

Gydytojas neurologas

Birutė Šurnienė

Gydytojas neurologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Audra Januškevičiūtė

Gydytojas neurologas

Zita Stonienė

Gydytojas neurologas

Zita Pučkienė

Gydytojas neurologas

Zita Bertašienė

Gydytojas neurologas

Vytautas Lukošaitis

Gydytojas neurologas

Vygantė Skučienė

Gydytojas neurologas
Gydytojas neurologas

Vyda Joana Andreikėnienė

Gydytojas neurologas

Vitalija Cholomskienė

Gydytojas neurologas

Virginija Vitkauskienė

Gydytojas neurologas

Virginija Skripkiūnienė

Gydytojas neurologas

Virginija Juciuvienė

Virgilija Baliulevičienė

Gydytojas neurologas