Jūratė Irena Ivonaitienė

Gydytojas neurologas

Audronė Kurienė

Gydytojas neurologas

Romualdas Šaferis

Gydytojas neurologas

Aleh Rouda

Gydytojas neurologas

Jokūbas Fišas

Gydytojas neurologas

Tamara Ivašina

Gydytojas neurologas

Rimantas Jakimavičius

Gydytojas neurologas

Eglė Gasiūnaitė

Gydytojas neurologas

Iveta Lukošienė

Gydytojas neurologas

Arūnas Vaitkevičius

Gydytojas neurologas

Gintaras Bukauskas

Gydytojas neurologas

Sigitas Našlėnas

Gydytojas neurologas

Virginija Gaigalaitė

Gydytojas neurologas

Robertas Urbutis

Gydytojas neurologas

Danguolė Šurkienė

Gydytojas neurologas

Renata Balnytė

Gydytojas neurologas

Vanda Giliunienė

Gydytojas neurologas

Antanas Andrikonis

Gydytojas neurologas

Jurgita Kuzmickienė

Gydytojas neurologas

Lyda Liepinaitienė

Gydytojas neurologas

Regina Čiuplevičienė

Gydytojas neurologas

Radovita Štarienė

Gydytojas neurologas

Augenijus Vilimas

Gydytojas neurologas

Visvaldas Nekrašas

Gydytojas neurologas
Gydytojas psichiatras

Kęstutis Kudžma

Gydytojas neurologas

Rosida Poškienė

Gydytojas neurologas

Jevgenija Guk

Gydytojas neurologas
Medicinos gydytojas

Jonas Šereiva

Gydytojas neurologas

Dalius Jatužis

Gydytojas neurologas