Darius Palionis

Gydytojas radiologas

Arijanda Neverauskienė

Gydytojas radiologas

Marius Kurminas

Gydytojas radiologas

Stasys Vaičiulis

Gydytojas radiologas

Aistė Vidžiūnaitė

Gydytojas radiologas
Medicinos gydytojas

Jolanta Majauskaitė-čobot

Teismo medicinos gydytojas
Gydytojas radiologas
Medicinos gydytojas

Kęstutis Bagdonas

Aurimas Mačionis

Gydytojas radiologas

Marius Vaicekauskas

Gydytojas radiologas

Laima Grinytė

Gydytojas radiologas

Virginija Jovaišienė

Gydytojas radiologas

Ieva Naruševičiūtė

Gydytojas radiologas

Neringa Bielskienė

Medicinos gydytojas
Gydytojas radiologas

Audrius Širvinskas

Gydytojas radiologas

Valdas Bilkis

Gydytojas radiologas
Gydytojas kardiologas

Gintaras Kybartas

Medicinos gydytojas
Gydytojas radiologas

Konstantinas Dobrovolskis

Gydytojas radiologas

Donatas Vajauskas

Gydytojas radiologas

Jolita Vainauskienė

Gydytojas radiologas

Andrius Brazaitis

Gydytojas radiologas

Rūta Briedienė

Gydytojas radiologas

Giedrius Kaftanikas

Gydytojas radiologas

Marina Bilogan

Gydytojas radiologas

Andrej Krasavcev

Gydytojas radiologas

Aleksandras Rulevičius

Gydytojas radiologas

Raminta Šydeikienė

Gydytojas radiologas

Rita Indrišiūnienė

Gydytojas radiologas

Dmitrijus Nepomniaščis

Gydytojas radiologas

Vilma Brimienė

Gydytojas radiologas

Viktorija Biržietytė

Gydytojas radiologas