Stanislova Jurgelėnienė

Gydytojas neurologas

Raimundas Miškinis

Gydytojas neurologas

Aloyzas Stasys Butkus

Gydytojas neurologas

Cecilija Stiegienė

Gydytojas neurologas

Aidas Gaubas

Gydytojas neurologas

Skirmantė Dailydkaitė

Gydytojas neurologas

Donatas Zailskas

Gydytojas neurologas
Gydytojas neurologas

Dalia Norvaišienė

Gydytojas neurologas

Gražina Misevičienė

Gydytojas neurologas

Laima Mizarienė

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Gydytojas neurologas

Tomas Pilypas

Gydytojas neurologas

Paulius Puzinas

Gydytojas neurologas
Medicinos gydytojas

Sigla Ščeponavičiūtė

Gydytojas neurologas

Mindaugas Filipavičius

Gydytojas neurologas

Loreta Ščerbickienė

Gydytojas neurologas

Nijolė Dimšienė

Gydytojas neurologas

Elona Kazlauskienė

Gydytojas neurologas

Danguolė Tučkienė

Gydytojas neurologas

Borisas Kakliuginas

Gydytojas neurologas

Nataša Giedraitienė

Gydytojas neurologas

Vytas Jazepčikas

Gydytojas neurologas

Rasa Krasauskaitė

Gydytojas neurologas

Ramutė Šimkonienė

Gydytojas neurologas

Algirdas Kaukėnas