Loreta Kalasūnienė

Medicinos gydytojas
Gydytojas neurologas

Lucija Kaliukevičienė

Gydytojas neurologas

Mindaugas Šocas

Gydytojas neurologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Arūnas Ščiupokas

Gydytojas neurologas

Inga Urbonavičiūtė

Gydytojas neurologas

Bernadeta Viesulaitė

Gydytojas neurologas

Ingrida Jocienė

Gydytojas neurologas

Justina Liutkienė

Gydytojas neurologas

Edita Ziabkienė

Gydytojas neurologas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Loreta Račkauskienė

Gydytojas neurologas

Rūta Kovarskienė

Gydytojas neurologas

Linas Masiliūnas

Gydytojas neurologas

Ilona Bičkuvienė

Gydytojas neurologas

Leonas Kiaupa

Gydytojas neurologas
Gydytojas psichiatras

Inga Slautaitė

Gydytojas neurologas

Artūras Šatrauskas

Gydytojas neurologas

Romualdas Kičas

Gydytojas neurologas

Inga Šimaitytė

Gydytojas neurologas

Giedrė Jurkevičienė

Gydytojas neurologas

Rūta Pėstininkaitė

Gydytojas neurologas

Inga Rakauskienė

Gydytojas neurologas

Nida Verkulevičienė

Gydytojas neurologas

Neringa Tutlienė

Gydytojas neurologas

Dalia Einorienė

Gydytojas otorinolaringologas

Vytautas Docka

Ingrida Dabušinskienė

Gydytojas neurologas
Gydytojas neurologas